Bending machine

MACHINE VISION | MACHINE BUILD | PROGRAMMING

Development and realization of custom one purpose industrial machines.

MACHINE VISION | MACHINE BUILD | PROGRAMMING

Industrial programming of PLC or Windows applications

MACHINE VISION | MACHINE BUILD| PROGRAMMING

Development and realization of complete Machine Vision solutions for quality inspection.

STROJOVÉ VIDENIE

Vývoj a realizácia kamerových zariadení na kontrolu kvality vo výrobe.

REALIZÁCIA STROJOV

Vývoj a výroba jednoúčelových strojov na mieru podľa prianí zákazníka.

PROGRAMOVANIE

Priemyselné programovanie PLC alebo WINDOWS aplikácií na mieru.