Pomocou 6 kamier je kontrolovaný stator v 360° uhle.

Rotácia pomocou Servo pohonov Maxon.

WPF, C#, PLC

Kompletná realizácia zariadenia.

Zákazník: Nidec s.r.o.

Rok: 2017/18